O pohár starosty města Osečná

Pořadatel:  SDH  Osečná

 

Termín konání: 13. června 2015 

 

Místo konání: Lázně Kundratice (u rybníka)

 

Prezence družstev:  8,00 - 9,00 hodin

 

Každé družstvo uhradí při prezenci startovné ve výši 200,- Kč.

 

Zahájení soutěže:  9,00 hodin

 

Kategorie: 

 muži

 ženy

 smíšené (hodnoceno jako muži)

 

Disciplína:  Požární  útok - na 2 terče

 

Výstroj: jednotná ústroj - pracovní nebo sportovní

jednotná pracovní nebo sportovní obuv - nejsou povoleny kopačky

opasek

ochranná přílba

 

Materiální zabezpečení (každé družstvo vlastní):

  motorová stříkačka PS 12 nebo PS 8 tovární výroby

  savice (celkem 4,8m)

  sací koš

  hadice B 75 - 2 ks (široké – plošná šíře 113 mm)

  hadice C 52 - 4 ks (široké – plošná šíře 79 mm)

  proudnice C - 2 ks

  rozdělovač (pákový nebo vřetenový s funkčními ventily)

  klíč na spojky - 3 ks (není podmínkou)

 

Vedení soutěže:  Rozhodčí budou delegováni sekcí rozhodčích při OSH Liberec.

 

Stravování:  Během soutěže bude otevřen stánek s občerstvením.

 

Po skončení soutěže budou vyhlášeny výsledky a předány ceny soutěžním družstvům.  Po skončení soutěže program pokračuje Kundratickou lávkou a Svatovítskou poutí.

 

PROVEDENÍ  DISCIPLINY

 

-  na přípravu základny je stanovena doba 5 minut, doba začíná běžet ihned po uvolnění základny předchozím družstvem a pokynem rozhodčího „Na základnu“

-  s umístěním stroje na základnu může pomoci nečlen soutěžního družstva, jinak přípravu provádí výhradně členové soutěžního družstva

-  soutěžní družstvo tvoří 7 členů

-  stroj může být před startem nastartován

-  mezi ozuby půlspoje musí být mezera na vložení distančního papíru; stejně tak mezi košem a závitem savice 

- materiál nesmí přesahovat hranu základny, výjimkou jsou savice

- družstvo k plnění discipliny odstartuje ze startovací čáry na pokyn startéra

- koš musí být našroubován před ponořením do vody

- savice musí být spojené před dokončením discipliny, jinak je pokus neplatný

- nástřiková čára u terčů je nedotknutelná

- disciplina se bude považovat za ukončenou po rozsvícení obou signalizačních světel od terčů

-  nádrž se v průběhu provádění discipliny nedoplňuje

- v případě technické závady na signalizaci bude družstvo svůj pokus opakovat

- pro tuto soutěž platí pravidlo o půjčování a skladbě soutěžních družstev dle pravidel Podještědského poháru

 

OSTATNÍ  USTANOVENÍ

 

Družstvo může podat písemný protest proti konkrétní situaci (vztahující se pouze k vlastnímu družstvu), maximálně však 15 minut po této situaci.

Oprávněnost protestu posoudí rozhodčí se zástupcem pořádající organizace. družstvo s protestem složí kauci 300,- Kč. V případě zamítnutí protestu kauce propadá.

 

Dotazy k provedení discipliny zodpoví M. Hauzr, velitel družstva, mobil 728 191 224 

Organizační dotazy zodpoví Jarmila Bláhová, jednatel SDH, mobil 603 163 935

 

 

Miroslav Hauzr     Ing. Martin Šámal                 Jiří Hauzer

   velitel            starosta SDH Osečná         starosta města Osečná