O pohár starosty obce, Rozstání

PROPOZICE K SOUTĚŽI O POHÁR STAROSTY OBCE -- 14.ročník

Soutěž proběhne dle uvedených vlastních propozic.

Dne 05. 09. 2014 ve 13:00 h., u Domu Hasičů v Doleních Pasekách

Prezentace družstev  od  12:30 do 13:00 h.

Pravidla soutěže:

Kategorie 

  Muži

  Ženy

  Smíšené ( hodnoceno  jako muži) – dle vyplněné přihlášky.

Družstvo tvoří 7 cvičících členů, družstvo smí nastoupit i v nižším početním stavu.

 

Pořadí družstev bude zapisováno dle příjezdu na místo konání soutěže.

 

Ústroj: pracovní stejnokroj, nebo sportovní oblečení, přilba schválená, opasek lehký, obuv sportovní nebo pracovní, pro celé družstvo musí být jednotná. V případě příznivého počasí může družstvo nastoupit v tričkách / za nepovolenou obuv se považují kopačky/!

 

Základnu tvoří deska o rozměrech 2 x 2 m, na které je uložen níže uvedený materiál:

 

   Motorová stříkačka PS – 12 / PS – 8 , dle vybavení družstva

   2 ks savice 2,5 m nebo 4x savice 1,6 m, z toho 2 a 2 spojené

   1 ks Rozdělovač ( pákový nebo vřetenový)

   3 ks hákový klíč ( není podmínkou)

   4 ks hadic C 52 možno i ,,úzké hadice“, dle vybavení družstva

   2 ks hadic B 75 možno i ,,úzké hadice“, dle vybavení družstva

   2 ks proudnice

   1 ks sací koš

 

Vypsaný materiál používá každé družstvo vlastní, základnu smí přesahovat pouze savice a to jedním koncem, půl spojky hadic se nesmí vzájemně dotýkat – mezi ozuby musí být zachována mezera na list papíru.

Vodní zdroj tvoří plechová káď o obsahu 2 m3.  (Po dobu útoku nebude káď doplňována vodou).

 

Na přípravu základny je stanoven časový limit 5 minut.

 

Provedení útoku: 

Na povel rozhodčího vyběhne družstvo ze startovní čáry vzdálené od základny 10 m, začne provádět přívodní, dopravní a útočné vedení. Stříká se na signalizační terče. V případě přerušení chodu stříkačky, lze tuto nastartovat ručně, nebo pomocí startéru.

 

Trestné body:

Pomoc nástřiku sousedního terče 10s

Přešlápnutí nástřikové čáry 10 s

Pokud nebude na vytažené savici přišroubován sací koš 15 s

Při nedokončení soutěže v předepsané ústroji 15 s

 

Výjimka: Družstvům nastupujícím s požární stříkačkou  PS – 8, bude z dosaženého času odečteno 6 vteřin.

 

Soutěž ,,O pohár starosty obce“ je zahrnuta do bodované soutěže v seriálu Podještědský pohár (dále jen PJP). Toto se týká pouze účastníků přihlášených v seriálu PJP.

 

Výsledky seriálu PJP budou vyhlášeny na místě konání  poslední ( této soutěže), zařazené do PJP.

Ihned po vyhlášení výsledků soutěže o Pohár starosty obce.

 

Zúčastněná družstva startují na vlastní nebezpečí !

 

Startovné činí 200,- Kč, za družstvo.

Hradí se na místě konání soutěže.

 

Občerstvení : je zajištěno po celou dobu konání soutěže i po jejím skončení.

 

 

Na Vaši účast se těší Sbor dobrovolných hasičů Rozstání.

 

Případné dotazy:  Karel Šimůnek 

   Rozstání 101, Světlá p. J.,

   463 43 Český Dub

   Tel.: 604 523 081

   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  

 

                              ………………………..

                              Velitel hasičů

                             Jaroslav Vaner

 

 

 

                         ……………………..         ………………………..

                        Starosta hasičů            Starosta obce

                        Jaroslav Felkner          Ing. Tomáš Sluka

 

 

 

 

 

http://www.sdh-rozstani.tym.cz/    http://www.podjestedskypohar.cz/