O pohár starosty obce Zdislava I

 

 

                                         Pohár starosty obce Zdislava 

                          Soutěž je součástí Podještědského poháru 2015

Pořádající sbor :   SDH Zdislava

Termín:    6. 7. 2015

Místo konání: fotbalové hřiště, obec Zdislava

Prezentace družstev: od 13:30 do 14:00 hod 

Pořadí na startu : dle příjezdu, startovní listina mix muži- ženy první i druhé kolo stejné

Start 1 družstva: 14:00 hod

Kategorie: Muži, Ženy

Družstvo:7-mi členné, v případě potřeby možnost doplnění max. 2 členů z jiného družstva v domovských dresech dle pravidel PJP.

Startovné: 200 Kč  a  platí se přímo v místě konání soutěže.

Ústroj: jednotná ústroj, opasek, helma povinná

Materiálové vybavení:  motorová stříkačka, 2x savice 2,5m, 1x sací koš, 1x rozdělovač, hadice B65 (úzké), 4x hadice C42 (úzké),- dle obecných pravidel PJP, 2x proudnice

Upozornění pro kategorii muži - oba pokusy budou na 2B

Vodní zdroj: káď dlouhá (během pokusu se káď nedoplňuje)     

Doba přípravy: od pokynu rozhodčího 5 min

Terče: sklopné 

Provedení útoku: dle platných směrnic požárního sportu

Měření pokusu :  elektronickou časomírou, start pistolí

Další ustanovení : hadice se můžou rozhazovat i roztahovat 

Předčasné vyběhnutí bude řešeno opětovným pokusem (max. 1x).

Zúčastněná družstva startují na vlastní nebezpečí.          

Trestné body: nesportovní  chování   30 s    

Protest: do 10 minut  od skončení pokusu v místě časomíry, poplatek činí 200 Kč,

v případě uznání protestu se poplatek vrací.

 

Důležité upozornění:  Silnice III/ 272 43 Zdislava – Žibřidice je uzavřena do 18. 10. 2015. 

 

Možná objížďka: III/272 43 Zdislava - III/272 43 Jítrava - I/13 Rynoltice - III/272 44 Rynoltice - III/272 44 Janovice v Podještědí - III/272 41 Žibřidice - III/272 41 Křižany.

 

Případné dotazy:             Ing. Magdaléna Slavíková, tel: 732747026 

 

 

 

Ve  Zdislavě dne: 16. 6. 2015

 

 

 

 

 

Ing. Magdaléna Slavíková  v. r.

Starostka SDH  Zdislava             

   

 Přihláška k soutěži:                                                           

 

Název družstva:

 

Kategorie

     ženy  -  muži

Půjčený závodník 

     ano   -   ne

Obě kola stejná sestava

     ano   -   ne

Zodpovědná osoba za tým:

 

Sestava:

Jméno a příjmení

Koš

 

Savice

 

Stroj

 

Béčka

 

Rozdělovač

 

Levý proud

 

Pravý proud