Memoriál Františka Tauchmana

Memoriál Františka Tauchmana

Propozice soutěže

Datum:   13.6.2015

Soutěžní disciplína:  požární útok na terče

Místo konání :  Hasičské hřiště Karlinky – ul. Žákovská

Povinná výstroj : ochr.přilba, sportovní stejnokroj družstva, opasek 

Výzbroj : vlastní - 2 savice, 1 sací koš, 2 hadice    B 75 (min. délka 19 m, min.,  jsou povolené úzké),           4 hadice C (min. délka 19 m, min.,  jsou povolené úzké),    4 hákové klíče (nejsou nutnou součástí), rozdělovač,        2 proudnice C 

 

Muži, Ženy: Sání z nádrže bez doplňováním vody při útoku                    

Nářadí nesmí přesahovat obrysy základny a mezi ozuby spojek musí být prostor pro proložení archu papíru.

Utvoří pomocí 2 savic a sacího koše přívodní vedení

Hadicové vedení 2B + 4C

Požární útok je ukončen signalizací obou terčů

Startovné :    200,- Kč za jedno družstvo v den soutěže při prezentaci.

 

Při nízké účasti se poběží 2.kola

 

Doplňková disciplína PÚ ve 4.členném družstvu

Startovné na doplňkovou disciplínu je 100,-Kč 

Vítěz bere celé startovné z doplňkové disciplíny

Účast je dobrovolná